Ens agrada formar part d'un equip

Jurídic-laboral, defensa i negociació col•lectiva

No som un proveïdor, exercim d'aliat estratègic

Dret laboral i de Seguretat Social

Com a assessors en la matèria, oferim un servei integral: des de la confecció de documents oficials, fins a la representació davant organismes públics de tota índole i reunions d’empresa, mantenint-li puntualment informat de totes les novetats rellevants que afectin a l’àmbit sectorial de la seva activitat empresarial.

  • Actualització laboral: remissió d’informes periòdics sobre les novetats de la branca social del dret.
  • Consultoria: disposam d’un servei àgil i permanent, tant verbal com a escrit, sobre qualsevol qüestió derivada de les relacions laborals en l’empresa.
  • Redacció d’escrits amb contingut legal: acomiadaments disciplinaris, extincions per causes objectives (individuals o col·lectius, ERO, ERTE). Participam en la instrucció i resolució d’expedients contradictoris i formalitzam escrits simples de contingut jurídic-laboral (sol·licitud d’excedències, permisos, ascensos, dimissions, etc.
  • Assessorament: actuam en qualitat d’assessors davant directius, representants dels treballadors o sindicats, assistint a reunions al centre de treball.
  • Administracions públiques: assistim a la seva empresa davant els organismes de l’Administració Autonòmica i de l’Estat per resoldre qualsevol incidència.
  • Representació: actuacions davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social, òrgans de conciliació, i instàncies judicials de tota índole.
  • Recursos: valoració i formulació d’al·legacions i recursos administratius i judicials davant l’Administració Pública i davant els Tribunals de la Jurisdicció Social i Contenciós-Administrativa.

Negociació col•lectiva

Durant més de 40 anys C.Sedano & Associats ha intervingut en la negociació de convenis col·lectius i d’empresa, en sectors estratègics de l’economia, assessorant i dirigint el procés negociador des de les reunions preparatòries prèvies, l’estudi d’antecedents, anàlisis de situació i comparatius, l’elaboració de propostes i del projecte de conveni, l’assistència en les reunions, la redacció de documents, així com les gestions i relacions amb les Centrals Sindicals i amb l’Administració Pública. Totes i cadascuna d’aquestes fases, fins a culminar en la resolució definitiva i la seva legalització davant l’Autoritat Laboral, són realitzades amb extrema professionalitat.

Oferim un servei de consultoria permanent sobre aquelles matèries regulades en el Conveni Col·lectiu durant tota la seva vigència, amb la possibilitat de participar activament en les Comissions Paritàries i actuar davant possibles impugnacions judicials que poguessin produir-se.

Recursos humans i selecció de personal

Comptam amb divisions especialitzades en proporcionar a cada client aquelles solucions adaptades a les seves necessitats en matèria de consultoria integral de Recursos Humans. Assumim la responsabilitat del procés de cerca directa de tècnics qualificats, comandaments intermedis i directius a través d’un plantejament multisectorial i basat en una metodologia adaptada a cada procés, assessorant al client sobre quins són les vies més eficaces per aconseguir els seus objectius. Els nostres professionals localitzen i seleccionen aquells perfils més apropiats i interessants.

Auditoria laboral de legalitat

Estudi i revisió exhaustiva de la situació de l’empresa per determinar si s’ajusta a la normativa vigent. Si no ho fa, emetem un informe amb les mesures correctores que s’han d’adoptar en cada cas particular.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si no accepta la llei de cookies és possible que algunes funcionalitats no s'executin correctament. Faci clic a "Acceptar" per acceptar la nostra política de cookies