Els nostres professionals al servei de la seva empresa

Assessorament legal i gestió de prevenció de riscos laborals

En prevenció, som l'empresa

Gestió de prevenció de riscos laborals

C.SEDANO Y ASOCIADOS S.L. gestiona les obligacions empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals mitjançant la prestació dels següents serveis:

 • Definició i negociació del model d’organització de la prevenció en l’empresa.
 • Definició, seguiment i control del pla de prevenció de riscos laborals, avaluació inicial de riscos, planificació de l’activitat preventiva i estudis i plans de seguretat i salut a obres.
 • Posada en marxa i assessoria permanent de:
  • Treballador/s encarregats de prevenció
  • Servei propi de prevenció
  • Servei de prevenció aliè
  • Servei Mancomunat
 • Estudi de les ofertes d’externalización dels serveis de prevenció.
 • Negociació, supervisió i coordinació amb les empreses de prevenció alienes.
 • Implantació del procediment de coordinació d’activitats empresarials:
  • Cooperació en activitats empresarials compartides
  • Informació i instrucció a tercers
  • Vigilància del compliment normatiu per les empreses contractistes i subcontractistes
 • Concertació dels serveis externs d’auditoria.
 • Seguiment i gestió de les mesures preventives.
 • Comprovació de l’existència de mesures d’emergències internes i/o externes.
 • Constatació del compliment de l’obligació d’informació als treballadors dels riscos genèrics i específics.
 • Formalització de la constitució dels comitès de seguretat i salut.
 • Assistència i assessorament als comitès de seguretat i salut. Confecció i redacció de convocatòries, ordre del dia i actes de les reunions.
 • Elaboració d’informes sobre legislació i normativa aplicable en els casos que els requereixi l’empresa.
 • Redacció dels documents requerits legalment.
 • Elaboració i implantació de protocols d’assetjament.
 • Assessorament i assistència en procediments de denúncia per assetjament.
 • Coordinació de l’assistència tècnica de la Mútua asseguradora dels riscos professionals.
 • Seguiment de la pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors.
 • Assessoria en matèria d’acreditacions i reconeixements mèdics especials als treballadors.
 • Assessoria sobre la formació necessària a impartir als treballadors i tècnics de l’empresa.
 • Representació de l’empresari en la negociació amb els treballadors, els seus representants, i sindicats en matèries preventives.
 • Supervisió i control de la documentació relativa als accidents de treball. Recerca interna.
 • Compareixença davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social i/o Autoritat Laboral en nom de l’empresa.
 • Redacció i presentació d’escrits d’al·legacions i recursos en via administrativa.
 • Actualització permanent de la legislació i qualsevol normativa en matèria de prevenció.
 • Consultes on-line via internet sobre qualsevol de les matèries.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si no accepta la llei de cookies és possible que algunes funcionalitats no s'executin correctament. Faci clic a "Acceptar" per acceptar la nostra política de cookies