La confiança és la base del nostre treball

Gestió de personal, contractació, nòmines i assegurances socials

No treballam per al seu equip, formam part d'ell

Contractació

 • Constitució d’empreses i obertura de nous centres de treball.
 • Afiliació de treballadors a Règims Especials de la Seguretat Social (autònoms, empleats de la llar, etc.).
 • Estudi i tramitació de convenis especials amb la Seguretat Social.
 • Formalització de contractacions ordinàries de treball, així com les pròrrogues i novacions contractuals, en models oficials o normalitzats i la seva comunicació electrònica mitjançant el sistema Contrat@. Contractacions bonificades, d’alta direcció, sol·licitud d’incentius, etc.
 • Formalització i gestió telemàtica davant la Seguretat Social d’altes, baixes i/o variació de dades de treballadors a l’empresa.
 • Control de venciments de contractes.
 • Procés de càlcul de nòmina i liquidació dels treballadors.
 • Confecció de llistats i resums de retribucions.
 • Confecció de llistats i fitxers de transferències a entitats de crèdit.
 • Procés de càlcul dels butlletins de cotització a la Seguretat Social (Sistema de Liquidació Directa SILTRA) i enviament dels conceptes retributius abonats (CRA).

Gestió de personal

 • Tramitació de parts de baixa, alta i confirmació d’Incapacitat Temporal per mitjans telemàtics.
 • Tramitació dels parts d’accidents de treball (Sistema DELT@), seguiment i control de tals processos.
 • Confecció de la comunicació de dades al pagador a l’efecte d’IRPF (Models 111 i 216).
 • Confecció del certificat d’ingressos, retencions i deduccions a l’efecte de declaració anual de l’IRPF.
 • Declaracions periòdiques i resums anuals d’IRPF practicades sobre els rebuts de salaris, i la seva presentació telemàtica davant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (Models 190 i 296).
 • Confecció de certificats oficials sobre cotitzacions a la Seguretat Social a l’efecte de sol·licitud de prestacions (I.T., maternitat, desocupació, jubilació etc.).
 • Estudi, confecció i tramitació de pensions del sistema de la Seguretat Social (jubilació ordinària, jubilació activa, vellesa, viduïtat, orfandat, etc.).
 • Confecció dels censos de les Eleccions Sindicals.
 • Sol·licitud d’ajornaments de deutes amb la Seguretat Social.
 • Assessorament, estudi i tramitació dels diferents tipus d’autoritzacions de residència i treball per a treballadors estrangers.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si no accepta la llei de cookies és possible que algunes funcionalitats no s'executin correctament. Faci clic a "Acceptar" per acceptar la nostra política de cookies